< p>

De geheime formule voor duurzaam succes

06 juni 2017


Pantheon innoveert voor de lange termijn

Als men een onderneming leert kennen op basis van haar klanten, dan heeft automatiseerder Pantheon veel te bieden. Op Pantheons klantenlijst prijken klinkende namen zoals Sligro, Achmea, Zeeman, CSU, NDC en Continental Banden. Pantheon, een puur Nederlandse onderneming, automatiseert bedrijfsprocessen met zelf ontwikkelde software-oplossingen. En dat al bijna veertig jaar lang. Wat is het geheim achter het duurzame succes van Pantheon? En hoe blijft Pantheon vooroplopen in innovatie? In gesprek met commercieel directeur Hans Siekerman en marketing manager Roel Krikke.

Afbeelding Hans SiekermanPantheon is een ruwe diamant, die de laatste jaren aardig is opgepoetst”, zegt commercieel directeur Hans Siekerman aan het begin van het gesprek. Een geschiedenis van veertig jaar is in de automatisering een prestatie van formaat. Waar andere ontwikkelaars en leveranciers van bedrijfssoftware de afgelopen jaren veel geld spendeerden aan marketing, zette Pantheon haar middelen in op innovatieve productontwikkeling en overnames. Zo hebben de overnames van EMIS (HRM en Salaris), Bestmate (ERP) en Marketmaker (CRM) het fundament van Pantheon behoorlijk versterkt. “Daar hoeven we niet bescheiden over te zijn”, vult marketing manager Roel Krikke aan.

 
Pantheon Automatisering is actief op drie terreinen:

  • Pantheon HRM is een volwaardig HRM-systeem, inclusief salarisverwerking, dat de complete HRM van een organisatie faciliteert (inmiddels vinden er maandelijks zo’n 800.000 verloningen plaats via Pantheon HRM).
  • Pantheon ERP Oculus Suite is de state-of-the-art ERP-oplossing, vooral voor handels- en productiebedrijven.
  • Pantheon Financieel biedt een integrale oplossing voor administratie, boekhouding en BI.

Daarnaast, en in het verlengde daarvan, biedt Pantheon dienstverlening aan, zoals hosting en  implementatie. “Wij investeren veel in innovatie”, vertelt Siekerman. “Dit kenmerkt Pantheon zonder meer.”

Front-end ontwikkelingen

Afbeelding Roel Krikke

Momenteel draait het vooral om front-end, webbased, connectivity en multi-device. “Daar zit de ontwikkeling”, benadrukt Krikke. “Klanten vragen het en wij spelen erop in.” Pantheon werkt momenteel veel aan integratie met webshops, portalen en is onder meer actief in eigen app-ontwikkeling. Die ontwikkeling zie je terug in de personeelsbezetting. “We zijn duidelijk aan het verjongen”, vertelt Siekerman. Toch is die verjonging en het meebewegen met klanten en markten maar het halve geheim achter het succes van Pantheon. Die andere helft gaat over het bewaren en bewaken van waarden als betrouwbaarheid, transparantie en duurzaamheid. “Bescherming en behoud van investering”, noemt Siekerman het. “Wij maken geen wegwerpsoftware.”

Het MVC-concept

Krikke vertelt meer over deze balans tussen continuïteit en innovatie: “Pantheon werkt volgens het MVC-concept – ‘Model-View-Controller’. Model staat voor de basis van robuuste businesslogica die Pantheon in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. View staat voor de enorme flexibiliteit en innovatie aan het front-end. De Controller voegt die beide werelden samen en maakt het onder meer mogelijk om onze applicaties connectable te maken voor externe partijen. Deze methode maakt het mogelijk om op de drie onderdelen uit het MVC-concept afzonderlijk te blijven innoveren. Zo zorgen de specialisten van Pantheon dat de applicaties op alle fronten tot de top in het segment blijven behoren. Dat is het geheim van Pantheon…”

Door: Gerrit-Jan Logt
Bron: https://www.ictmagazine.nl/uitgelicht/pantheon-een-nederlandse-onderneming-automatiseert-bedrijfsprocessen/