< p>

BranchesGroothandel

groothandel.JPG

Uw handelsbedrijf speelt continu in op veranderingen. Niet alleen intern, maar zeker ook extern. De bedrijfsketen is namelijk voortdurend in beweging. Uw doelstellingen en uitdagingen zorgen door deze veranderingen voor een steeds wisselende informatiebehoefte.

Denk hierbij aan:

 • evenwicht in het voorraadniveau;
 • het leveren van toegevoegde waarde door:
  - het bewerken, assembleren, ompakken en installeren van
    producten
  - het leveren van diensten zoals reparatie
  - het overnemen van voorraadrisico’s van afnemers
 • het stroomlijnen van de interne logistiek;
 • het inspelen op de markt;
 • het terugdringen van kosten;
 • kapitaalbeslag op de voorraad en het verbeteren van de cashflow;
 • groei en continuïteit;
 • het verbeteren van de servicegraad.


Maar niet alleen de wisselende informatiebehoefte is in uw branche van belang, ook opslag en distributie speelt een grote rol. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met distributievraagstukken? Het is een strategische keuze voor handelsbedrijven: uitbesteden of zelf doen? Hoe kunnen de activiteiten en kosten van het logistieke proces inzichtelijk worden gemaakt? Hoe verhouden de kosten zich tot de bijdrage die uw magazijn levert?

Pantheon begrijpt de wisselende informatiebehoefte en uw vraagstukken over inslag, opslag en uitslag. Om deze vraagstukken en de wisselende informatiebehoefte goed op te vangen is een goed Magazijn Locatie Systeem (MLS) of Warehouse Management Systeem (WMS) van grote toegevoegde waarde.