< p>

BranchesProductie

U wilt een krachtige en effectieve ondersteuning voor efficiënt productie- en voorraadbeheer, een goede inkoop- en verkoopadministratie, foutloze boekhouding, flexibiliteit in de orderstromen en een goede MRP-planning? Dit is mogelijk met Oculus ERP.

Afhankelijk van het soort productiebedrijf - discrete productie of batch/mix - zijn er onderscheidende functionaliteiten.

Discrete productie
Bij discrete productie zijn de producten gebaseerd op stuklijsten en/of projecten. De materialen zijn 'tastbaar' of demonteerbaar. Bij stuksproductie wordt projectmatig gewerkt en zijn er unieke productspecificaties met een hoge kostprijs. Aan de andere kant is serieproductie voorraad- en ATP/MRP-gestuurd. Bij serieproductie zijn de uitdagingen minimale omsteltijden en een efficiënte seriegrootte. Deze uitdagingen ondervangen we door goed inzicht in productieplanning in de beschikbare capaciteit en voorraad.

De doelstellingen bij discrete productie kunnen bijvoorbeeld een verbeterde planning en kwaliteitsverbetering zijn. Hierbij horen een goede informatie-uitwisseling en integratie tussen de verschillende bedrijfsactiviteiten. Het softwarepakket Oculus speelt hierop in. Met als resultaat een optimale inzet van bedrijfsmiddelen, een evenwichtig productieproces, een lagere voorraad en meer controle over de organisatie.

Batch/mix
Kenmerkend is de receptuurgedreven productie, die chargegewijs produceren. Oculus speelt daar bijvoorbeeld op in met een zeer goed uitgewerkte partijenadministratie met volledige lottraceability en een volledig geïntegreerde kwaliteitsdienst (LIMS) en een uitgebreid versiebeheer voor de recepturen.

Vele bedrijven in de chemische, farmaceutische en verf- en voedingsmiddelenindustrie gebruiken het pakket daarom al jaren naar volle tevredenheid.