Onze missie

"Het rendement van onze klanten optimaliseren - een partner zijn die hun business echt begrijpt!"

 

Weblog

Hosting of on premise - wat is wijsheid?

Hosting-3.jpg

"Voorzichtigheid is goed, maar angst blijft een slechte raadgever"

 

Vroeger was het in de meeste bedrijven heel simpel geregeld met de ICT. Alle software stond geïnstalleerd op lokale computers. Er was één eigen server, die ergens in het bedrijfspand was opgesteld. Karel van ICT was de enige in de onderneming die begreep hoe het technisch werkte, dus was Karel verantwoordelijk voor installatie, onderhoud en updates.
Vandaag de dag werkt het bij de meeste ondernemingen anders.  Technologie en marktontwikkelingen leiden tot een andere, eigentijdse aanpak. Steeds meer bedrijven migreren – in meer- of mindere mate – met hun ICT naar ‘de cloud’. Of anders gezegd: hun server staat niet meer lokaal, maar op een externe locatie en wordt beheerd door een externe partij.
Maar toch, ondanks de explosieve groei van bedrijfssoftware in de cloud van de laatste jaren, blijven veel organisaties hun twijfels en angsten houden bij deze nieuwe manier van werken. Twijfels die voor een groot deel voortkomen uit angst. Want hoe behoud je als bedrijf de controle? Kun je de beveiliging wel in handen van derden geven? Geef je met Hosting niet moedwillig je autonomie uit handen?

“De discussie rond de vraag ‘on premise of hosting’ speelt al zo’n tien jaar,” vertelt Roel Krikke, Manager Research + Support en Hosting bij Pantheon Bedrijfssoftware. “Het antwoord daarop is voor elk bedrijf weer anders. Onder invloed van recente ontwikkelingen heeft de beweging richting Hosting weer nieuwe input en urgentie gekregen. Maar ik denk dat het – om deze discussie goed te kunnen voeren - allereerst belangrijk is om te weten waarover we praten. Wat bedoelen we precies met Hosting en on premise? Wat zijn de voor- en nadelen? en welke verschillende keuzemogelijkheden zijn er?”  

“Veel bedrijven blijven angstig ten aanzien van Hosting.”

 

Wat is on premise?
On premise betekent dat de infrastructuur voor software en hardware wordt geïmplementeerd en uitgevoerd binnen de grenzen van de eigen organisatie. Simpel gezegd: zoals het vroeger bij alle bedrijven geregeld was. Bij on premise heeft de eigen organisatie de volledige controle over opzet, beheer en uitvoering van de ICT. “Bij on premise ligt het volledige beheer (back-ups, updates, protection, signalering, etc.) bij de klant en uiteraard staat de data fysiek lokaal”, zegt Krikke.

Wat is cloud computing of Hosting?
Bij cloud computing beheren een of meer externe online hosting-partners de servers, het netwerk en de internetverbindingen en, afhankelijk van de aard, ook de applicaties (software) van een onderneming. Anders gezegd: cloud computing is de levering van on-demand computersysteembronnen en omvat toepassingen zoals opslag en verwerkingskracht. Krikke: ”Bij cloudcomputing of Hosting delegeert een onderneming dus een of meer van de componenten van haar ICT-beleid aan externe hosting partners en koopt daarmee zekerheden af, zoals bijvoorbeeld backup”.

“Public, Private of Hybrid?”

 

Welke typen cloud computing zijn er?
“Er zijn drie hoofdtypen cloud-omgevingen”, vertelt Krikke. “Bedrijven kunnen ervoor kiezen om applicaties te laten draaien op public, private of hybrid clouds, afhankelijk van hun specifieke vereisten”.

Public cloud: dit is een openbare cloudomgeving die eigendom is van een externe cloudprovider. Het is voor bedrijven via internet toegankelijk volgens een pay-per-use-model. Dit implementatiemodel biedt services en infrastructuur aan bedrijven die geld willen besparen op operationele IT-kosten, en het is de cloudprovider die verantwoordelijk is voor het creëren en onderhouden van de resources.

Private cloud: Dit implementatiemodel is een op maat gemaakte infrastructuur die eigendom is van één bedrijf. Het biedt een meer gecontroleerde omgeving waarin de toegang tot IT-middelen meer gecentraliseerd is binnen het bedrijf. Dit model kan intern of extern worden beheerd. Hoewel private cloud-hosting relatief duur is, biedt het voor grotere bedrijven een hoger niveau van beveiliging en meer autonomie om de opslag-, netwerk- en rekencomponenten aan te passen aan hun IT-vereisten.

Hybrid cloud: Hybrid cloud is een implementatiemodel dat on-premise en private cloudservices van een bedrijf en de public cloud van derden verbindt tot één flexibele infrastructuur voor het uitvoeren van de applicaties en workloads van de organisatie. Door de modellen te combineren, biedt een hybride cloudmodel een meer op maat gemaakte IT-oplossing die voldoet aan specifieke zakelijke vereisten.

Het belangrijkste verschil tussen on premise en cloud
Het belangrijkste verschil tussen cloud en on premise hardware en software is de plek waar deze zijn geïnstalleerd, lokaal op de servers van het bedrijf of gehost op de server van een externe leverancier. In vergelijking met cloudsoftware biedt on premise meer lokaal beheer en controle. Gehoste cloudsoftware neemt daarentegen de druk weg van het moeten onderhouden en bijwerken van systemen, zodat ondernemingen hun tijd, moeite en geld kunnen besteden aan het vervullen van hun kernactiviteiten. “Ik denk dat een cloudoplossing betere uptime garanties kan afgeven en dat daarnaast mensen gespecialiseerd zijn op dat vlak (security),” zegt Krikke.

“Nieuwe ontwikkelingen maken de discussie on premise of hosting meer urgent.”

 

“De discussie ‘on premise of hosting?’ speelt nu al zo’n tien jaar,” vertelt Krikke. “Maar door een aantal recente ontwikkelingen zoals Log4J wordt de beweging van on premise richting hosting wel versneld.” Krikke somt op:

 • Certificatie – Er gelden steeds strengere wettelijke eisen rond Certificatie en lokale beveiliging
 • 24-uurs economie – Bedrijven worden geacht 24/7 operationeel en bereikbaar te zijn voor hun klanten
 • Computercriminaliteit – Steeds vaker worden bedrijven en organisaties getroffen door Ransomware en Hacking; de risico’s nemen toe
 • Kennis van IT-ontwikkelingen - Bijblijven op IT-gebied is echt een vak apart, de ontwikkelingen gaan steeds sneller en je moet steeds meer een specialist zijn om dit allemaal te kunnen monitoren. Krikke vertelt dat steeds vaker kennis uit organisaties verdwijnt waardoor er problemen ontstaan.

“Als Pantheon Bedrijfssoftware kunnen wij onze klanten allereerst bewust maken van de risico’s, en ze vervolgens begeleiden en adviseren om voor hun de juist keuze te maken,” vertelt Krikke. “Want er zijn tussen de twee uitersten ‘on premise’ en ‘hosting’ ontzettend veel verschillende smaken en diverse combinaties mogelijk. En die keuze en combinaties hebben weer alles te maken met het soort bedrijf dat men is, de bedrijfsprocessen, de branche of sector waarin men opereert”.

“Er zijn tussen de twee uitersten on premise en hosting ontzettend veel verschillende smaken en combinaties mogelijk.“

 

“Als Pantheon Bedrijfssoftware maken wij onze klanten bewust van de risico’s, geven we mogelijke oplossingen aan – denk bijvoorbeeld aan High availability, Disaster recovery, en uitwijk -, en denken we actief met hen mee, met kennis van en aandacht voor hun specifieke branche en eigen bedrijfsprocessen” aldus Krikke.

“Het komt regelmatig voor, ook bij grotere ondernemingen, dat men zegt ‘wij hebben het goed voor elkaar’.  Maar als je dan doorvraagt, bijvoorbeeld naar de connectiviteit, hun eisen wat betreft de uptime, of de security, dan blijkt dat daar nog best een aantal verbeteringen – soms ook hele forse of fundamentele – mogelijk zijn.”

Computercriminaliteit wordt volgens Krikke een steeds urgenter probleem. “Iedere dag vinden er aanvallen op organisaties plaats met bijvoorbeeld ransomware. Je leest het (niet) meer in de krant, maar online wordt er voldoende over geschreven. De vraag aan bedrijven is dan: wil je daarover nog wakker moeten liggen, of laat je die zorgen over aan professionals? De vraag stellen is hem beantwoorden natuurlijk,” zegt Krikke met een glimlach. “Computercriminaliteit komt gewoon iedere dag voor. Het is niet de vraag of je doelwit wordt maar wanneer.”

Een andere zorg is de beschikbaarheid van de ICT wanneer je deze als bedrijf extern uitbesteedt en dus afhankelijk bent van internetverbindingen. Krikke: “Als Pantheon Hosting zitten wij in twee fysiek gescheiden datacenters, met twee internetverbindingen waardoor wij perfecte uptime garanties kunnen geven in combinatie met uitwijkplannen. Wij maken gebruik van twee beveiligde glasringen, waardoor er altijd minimaal één verbinding open blijft. Zeg nooit nooit natuurlijk, maar onze track record is echt brandschoon en mag vertrouwen wekken voor de toekomst”, aldus Krikke.

Krikke vervolgt met te benadrukken dat klanten bij Pantheon Bedrijfssoftware alles onder één dak kunnen vinden:

 • Software
 • Hosting
 • Detachering

“Pantheon is een business partner waarop je altijd kunt terugvallen.“

“Daardoor is Pantheon een business partner waarop je altijd kunt terugvallen,” zegt Krikke. “Het gebeurt nog wel eens, wanneer er bij een van onze klanten iets misgaat in de ICT, dat er met vingers wordt gewezen en naar een zondebok wordt gezocht. Als Pantheon doen wij daar niet aan mee. Wij beschouwen het als onze missie om dichtbij de klant te staan en daardoor als betrouwbare partner en verlengstuk van hun bedrijfsprocessen en hun business te fungeren ”, aldus Krikke.

Samenvattend en afsluitend noemt Krikke de voornaamste voordelen van Hosting:

 • Continuïteit en beschikbaarheid
 • Security / inclusief beheer en het bijspijkeren van vakkennis; zo beschikt het systeem altijd over de laatste updates en beveiligingspatches  
 • Schaalbaarheid – “Als je zelf een serverpark hebt gekocht, dan is het vaak moeilijk, of heel duur, om bij piek- of dalbelastingen, af- of bij te schalen” zegt Krikke. “Hosting is juist heel flexibel en dus schaalbaar”

 

Heb je interesse in de mogelijkheden van Pantheon Bedrijfssoftware voor Hosting? Neem dan contact op met een van onze specialisten via dit formulier.

 • Bodine Ploeg
 • Profiel
 • 22-02-2022
 • 09:21
 • reacties

Meer informatie

Wil je meer informatie over een specifiek onderwerp of branche-oplossing?

Neem contact op