Onze missie

"Het rendement van onze klanten optimaliseren - een partner zijn die hun business echt begrijpt!"

 

Weblog

Ziekteverzuim

verzuim.png

Uit onderzoek van het CBS (hier gepubliceerd) is gebleken dat het huidige ziekteverzuim hoger is dan in voorliggende jaren. In het eerste kwartaal was het ziekteverzuimpercentage 4,9%. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen 49 zijn verzuimd wegens ziekte. Dat is erg veel. Hoe kan jij als leidinggevende of HR medewerker ervoor zorgen dat het ziekteverzuim laag blijft?

Een adequate aanpak van verzuim zorgt voor betere werkomstandigheden voor jou en je medewerkers. Met een grondige verzuimregistratie krijg je controle op verzuim en inzicht in de omstandigheden waarmee ziekteverzuim kan worden teruggedrongen.

Werknemers en werkgever moeten beide bijdragen aan verzuimreductie. Een aantal punten van aandacht bij het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim lees je hieronder:

 • Organiseer en handhaaf het verzuimbeleid
 • Zorg voor goede (fysieke) werkomstandigheden van de medewerkers (denk aan schone, frisse lucht of een ergonomische werkplek)
 • Stimuleer betrokkenheid van personeel in hun werk
 • Stimuleer betrokkenheid van leidinggevenden. Laat medewerkers weten en zien dat ze gezien en gehoord worden
 • Overvraag je medewerkers niet in drukke tijden
 • Vraag ondersteuning aan de arbodienst
 • Laat medewerkers werken op zijn of haar eigen niveau
 • Overleg met de zieke medewerker over eventuele werkhervatting
 • Let op de signalen van ziekteverzuim
 • Start direct met het invoeren van de gegevens van het verzuimgeval
 • Volg de acties op van de Wet Poortwachter
 • Zorg voor regelmatig contact tussen de zieke medewerker en leidinggevende of HR medewerker
 • Maak het onderwerp bespreekbaar
 • Wees creatief
 • Geef het goede voorbeeld

Door het volgen van bovenstaande punten is het mogelijk om kosten te besparen door meer aandacht te besteden aan verzuimreductie. Wij zijn erg benieuwd naar hoe jouw organisatie de verzuimreductie zo laag mogelijk houdt. Laat het ons weten!

 • Pantheon
 • Profiel
 • 18-06-2021
 • 12:07
 • reacties

Meer informatie

Wil je meer informatie over een specifiek onderwerp of branche-oplossing?

Neem contact op