Onze missie

"Het rendement van onze klanten optimaliseren - een partner zijn die hun business echt begrijpt!"

 

Weblog

Freshng - unieke ERP oplossing voor AGF branche

AdobeStock_332858054.jpeg

Ondernemingen die opereren in een markt met verse producten, die aan bederf onderhevig zijn, staan in hun hele productie- en leveringsproces onder grote druk. Dat geldt onder andere in de AGF-branche (‘Aardappelen Groente en Fruit’. "Alle betrokkenen – exporteurs, importeurs, verpakkingsbedrijven en retailers – kennen deze druk," vertelt Werner Kastelein, manager consultancy van Freshng, het ERP pakket van Pantheon Bedrijfssoftware. “Veel meer nog dan in andere sectoren, draait alles om de juiste producten op het juiste moment bij de juiste klanten te leveren.”

Ondernemers in de AGF-branche staan dagelijks voor keuzes die de toekomst van hun bedrijf bepalen: inhoud, kwaliteit en prijs van het assortiment, prijzen voor hun afnemers, hun inkoop (contracten), de inzet van medewerkers, op welke locatie en welke hoeveelheden. “Kortom, een uiterst complex samenspel van factoren die het succes van hun onderneming bepalen, “ zegt Kastelein, die zelf al vele tientallen jaren betrokken is bij de ontwikkeling en implementatie van Freshng.

 

“Het gaat om bederfelijk product, dat is een aparte tak van sport.”

 

Bedrijven en branches met zulke specifieke karakteristieken en eisen als de AGF- en versbranche, hebben behoefte aan branchespecifieke bedrijfssoftware die aansluit bij hun werkwijze. “Branche gerichte ERP is veel beter dan branchegenerieke ERP oplossingen in staat om de bedrijfsprocessen binnen de AGF sector te automatiseren vanuit één geïntegreerde oplossing” zegt Kastelein, “en van die specifieke oplossingen voor de AGF branche is Freshng een heel bijzonder, uitgebreid pakket.”

Freshng – ERP pakket voor AGF
Freshng – ontwikkeld voor en door de AGF-sector – is een ERP-oplossing specifiek voor AGF bedrijven. Het is een volledig geïntegreerde oplossing waarmee alle commerciële, logistieke en financiële processen geautomatiseerd worden. Freshng wordt alom geprezen vanwege zijn gebruiksvriendelijkheid.

 • Stroomlijnt alle veel voorkomende commerciële, logistieke en financiële processen
 • Voor importeurs, exporteurs en groothandelaren
 • Geïntegreerde financiële administratie
 • Veel additionele functionaliteiten zoals mobiele apps, Power BI, EDI en AGF gerelateerde modules


In deze Blog belichten we, in gesprek met Werner Kastelein, enkele kenmerkende aspecten van Freshng.

 

“Een goede Track & Trace levert altijd winst op.”

 

Track & Trace
“Het gaat om bederfelijk product,” zegt Kastelein. “Met andere woorden: , of het nu gaat om vlees, bloemen of groenten,  track and trace is van groot belang. Een goede track and trace levert altijd winst op: stel dat er een probleem is en je bent in staat om het risicogebied op die batch te verkleinen door een goede registratie, dan kan dat tot aanzienlijk minder schade leiden. Dat is een hele simpele conclusie,” aldus Kastelein. “Als je bijvoorbeeld kunt aanwijzen dat een bepaalde besmetting alleen in levering X zat, en je hebt levering X ook gevolgd door het hele inkoop- en verkoopproces heen, dan kun je de risico’s en de schade in belangrijke mate beperken.” Kastelein vertelt over een aantal verschillende gevallen die zich in de werkelijkheid hebben voorgedaan. 

Partij administratie – van de kassa terug naar de teler
Hij vervolgt: “Track and trace, welke leverancier levert partij X aan welke klant, wordt nog lastiger wanneer er ook een stukje productie in het proces verweven zit.” Kastelein geeft het voorbeeld van paprika’s, die in de supermarkt vaak als mooi verpakte producten te vinden zijn. “Die zijn allemaal afkomstig van verschillende leveranciers, bijvoorbeeld de gele van leverancier A, de groene van B en de rode van C. Maar ze worden wel samen in één verpakking (eindproduct) gestopt. In de partij administratie binnen Freshng kunnen wij die herkomst exact vastleggen en verwerken.” Zo wordt het mogelijk om verschillende leveringen via track and trace te identificeren en te volgen naar één eindproduct in het schap.

 

“Het einddoel is totale transparantie van de handelsketen.”

 

“Dit is het traject dat wij inzichtelijk maken binnen de branche,” vervolgt Kastelein. “Het einddoel is totale transparantie: alle informatie die bekend is over het product dat je in de winkel vindt, moet worden vastgelegd en kunnen worden opgehaald uit het systeem”.

Kastelein schetst de specifieke gang van zaken binnen de AGF branche. “ ’s Ochtends vroeg stemmen de handelsbedrijven met elkaar af: jongens, wat verwachten we vandaag van de prijs voor dit product in de markt? Zij geven een bepaalde richtprijs, die als basis geldt voor de handel die dag. Maar het is goed mogelijk dat er gedurende de dag dingen gebeuren waardoor die basisprijs opeens aangepast moet worden, omdat de schaarste opeens groter of juist kleiner blijkt te zijn dan vooraf verwacht. De handel in versproducten vereist flexibiliteit in prijscalculaties en voorraadposities. Die moeten razendsnel inzichtelijk zijn.”

 

“Commissiehandel wordt door partij administratie in Freshng volledig ondersteund.”

 

Commissiehandel
Een ander vermeldenswaardig aspect van Freshng is volgens Kastelein de zogenaamde Commissiehandel, ofwel de handel in consignatie. Kastelein: “Bij commissiehandel levert de teler het product aan de tussenhandelaar, die het weer aan een retailer of andere (tussen)handelaar levert. De opbrengst die de tussenhandelaar maakt is de basis voor de verkoopprijs aan de teler. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als hieraan een goede registratie ten grondslag ligt”, aldus Kastelein.

Niet alleen kan via de partij administratie van Freshng achteraf de prijs worden bepaald. “We kunnen ook vanuit dit pakket de factuur voor de teler genereren. Dat is een soort van ‘self-billing’. Dit is trouwens wel een traject dat heel specifiek is voor de groente- en fruit branche. Ik ben het eigenlijk nog nergens anders tegengekomen”, vertelt Kastelein. Doordat in de AGF, en in de hele versbranche, sprake is van bederfelijke producten – waarvan de beschikbaarheid (en gezondheid) uiterst variabel is – moet ook deze terugrekening zo flexibel, en ook zo precies mogelijk worden gemonitord. “Op het moment dat er een hagelbui over een teelgebied van aardbeien heengaat, is ineens het product schaars,” aldus Kastelein.

De voordelen van Freshng
Freshng is een ERP-pakket dat zeer breed en veelzijdig ingezet kan worden.

 • Wij beschikken over de module WMS (Warehouse Management System), maar koppelingen met andere WMS systemen kunnen ook zonder problemen gemaakt worden
 • Ontsluitingsmogelijkheden richting andere platformen; bijvoorbeeld partijen die de hele afhandeling van de Brexit doen; exportdocumenten, transportfaciliteiten
 • Transportpartijen; bijvoorbeeld tijdens de ochtendpiek, maar ook kan Freshng per transactie een export maken die vervolgens automatisch naar de transporteur wordt gestuurd.

Met betrekking tot de dienstverlening meldt  Kastelein nog dat Pantheon zijn software ook in de hosting gaat aanleveren. Kastelein: “Remote desktop en SaaS, met dat soort ontwikkelingen zijn we volop mee bezig. Onze klanten, zoals handelskantoren, kunnen probleemloos zonder eigen hardware gaan werken”.

 

“Onze kennis van de AGF branche en onze klantgerichtheid zijn uniek.”

 

Tot slot noemt Kastelein twee zaken die echt uniek zijn voor Freshng en Pantheon:

 • Expertise van de AGF branche; kennis van de markt en de branche. Het Freshng team is klein en dedicated. “Wij werken al vele tientallen jaren samen, en samen met onze klanten in de AGF sector. Wij kennen ze door en door. Onze consultants kennen de markt goed en sommigen hebben zelf in het verleden ook bij een AGF bedrijf gewerkt. ”, vertelt Kastelein.
 • Klantgerichtheid; “Jij vraagt wij draaien. Wij kijken niet op een uurtje wanneer een klant met een dringende behoefte zit. Van sommige klanten komen soms hele specifieke vragen en verzoeken, die wij altijd zo goed mogelijk willen honoreren. En die wij ook graag in onze standaard-applicatie beschikbaar maken voor de gehele branche.”

 

---

Heb je interesse in de mogelijkheden van Pantheon Bedrijfssoftware voor ondernemingen in de AGF-  en versbranche? Neem contact op met een van onze specialisten.

 • Pantheon
 • Profiel
 • 28-09-2021
 • 12:36
 • reacties

Meer informatie

Wil je meer informatie over een specifiek onderwerp of branche-oplossing?

Neem contact op