< p>

Pantheon AutomatiseringAVG / GDPR

In mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige privacywetgeving. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Deze nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor bedrijven en organisaties in alle sectoren: voor het verzamelen van persoonsgegevens heeft u software nodig die aan de AVG voldoet.

Maar het is een misverstand om te denken dat het alleen een IT-probleem is: slechts 4% van de AVG-wetgeving heeft een IT-securityraakvlak. Het is belangrijk dat u zich goed verdiept in de problematiek van AVG en de gevolgen daarvan voor uw organisatie. De maatregelen die u neemt, moeten passen bij uw bedrijfsvoering en uw medewerkers optimaal ondersteunen bij het verwerken van privacygevoelige informatie. Door werkprocessen en technische hulpmiddelen goed op elkaar af te stemmen, kunnen uw medewerkers veiliger, meer privacy gericht én efficiënter werken.

Welke maatregelen Pantheon Automatisering heeft genomen om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving leest u hier.

AVG Maatregelen Pantheon Automatisering
AVG Maatregelen Pantheon Hosting
AVG Maatregelen Oculus ERP
AVG Maatregelen Pantheon HRM