AVG / GDPRAVG Maatregelen Oculus

De registratie van persoonsgegevens binnen Oculus, veelal zakelijke contactgegevens, naam, telefoonnummer en e-mailadres, valt ook onder de nieuwe wet- en regelgeving evenals de registratie wie wanneer een order heeft geplaatst en de verslagen van contactmomenten en verkoopgesprekken. Voorwaarde is dat u bewust omgaat met het registreren van gegevens en deze alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze heeft gekregen.

Pantheon heeft in het verleden al veel gedaan om op een veilige manier om te gaan met de gegevens in Oculus. Met de komst van AVG wordt de lat alleen maar hoger gelegd en zal Pantheon u waar mogelijk ondersteunen om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Voldoen aan de regels van AVG kan niet alleen door het implementeren van een veilig en betrouwbaar softwarepakket, maar bestaat ook uit een reeks van maatregelen binnen uw organisatie.

Pantheon toetst intern alle nieuwe ontwikkelingen met de richtlijnen Privacy by Design. U mag er vanuit gaan dat alle nieuwe functies binnen Oculus voldoen aan de nieuwe richtlijnen voor privacybescherming. Privacy by Design is een belangrijk onderdeel van AVG en geldt alleen voor alle toekomstige ontwikkelingen.

Lees verder / Download pdf >>