AVG / GDPR AVG Maatregelen Pantheon HRM

Met de nieuwe AVG wordt er extra kritisch gekeken naar pakketten als Pantheon HRM; in deze pakketten liggen veel persoonsgegevens vastgelegd in combinatie met financiële gegevens. Voorwaarde is dat u bewust omgaat met het registreren van gegevens en deze alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze heeft gekregen.

Pantheon heeft in het verleden al veel gedaan om op een veilige manier om te gaan met de gegevens in Pantheon HRM. Met de komst van AVG wordt de lat alleen maar hoger gelegd en zal Pantheon u waar mogelijk ondersteunen om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Voldoen aan de regels van AVG kan niet alleen door het implementeren van een veilig en betrouwbaar softwarepakket, maar bestaat ook uit een reeks van maatregelen binnen uw organisatie.

Pantheon toetst intern alle nieuwe ontwikkelingen met de richtlijnen Privacy by Design. U mag er vanuit gaan dat alle nieuwe functies binnen Pantheon HRM voldoen aan de nieuwe richtlijnen voor privacybescherming. Dat betekent onder meer dat persoonlijke gegevens apart van financiële en persoonsgegevens worden opgeslagen en waar mogelijk encrypted.

Lees verder / Download pdf >>