< p>

DienstenApplicatieontwikkeling

In uw organisatievorming en bedrijfsvoering speelt ICT een steeds grotere rol. De ondersteunende rol van ICT bij operationele doelstellingen van uw organisatie is daarom erg belangrijk. Het is dan ook logisch dat u gebruik wilt en kunt maken van best practices en functionele standaarden. Gerichte applicatieontwikkeling ter ondersteuning van innovatieve of bedrijfsspecifieke processen, is hierbij vaak noodzakelijk.

Pantheon Automatisering biedt optimalisatie en maatwerk zodat deze past in uw businessmodel en -strategie. Optimalisaties worden geborgd door een sterke mate van technische standaardisatie ten behoeve van de continuïteit van de applicatiecomponenten. Pantheon ontwikkelt en onderhoudt systemen met 'behoud van investering', zodat uw optimalisatie de tand des tijds kan doorstaan.