Pantheon Implementatie

Pantheon Implementatie

Een goede implementatie, het halve werk

Commitment om te profiteren van de voordelen.

Pantheon Implementatie

Een snelle voortgang door het goed definiëren van projectstappen

De implementatie is erop gericht om de software goed te laten draaien binnen jouw organisatie. Het verkrijgen van commitment van de medewerkers is daarbij van essentieel belang. Daarom komen onze consultants al in een vroeg stadium langs om te overleggen over de aanpak tijdens de implementatie. Dit traject wordt projectmatig aangepakt. Er worden afspraken vastgelegd over opleiding, projectorganisatie, planning, communicatie en het op te leveren resultaat. Dit zodat de organisatie naadloos overgaat in de nieuwe situatie. Van vooronderzoek naar efficiënte voorbereiding en van implementatie naar realisatie.


Meer inzicht en overzicht

Meer inzicht en overzicht

Voordelen voor een succesvolle implementatie

Stamgegevens
Ieder implementatieplan start met een goede vastlegging van de stamgegevens. De basis voor de juiste aansturing van het systeem.  

Betrokkenheid tijdens het traject
Werk met een projectteam. Werknemers met specifieke kennis van zodat je sneller tot de kern kan komen.

Goed project- en kwaliteitsmanagement

Verkrijg commitment

Commitment
Een verandering is vaak spannend. Juist door overzichtelijk te maken wat er wanneer gaat veranderen en voor wie, kan er een veel groter draagvlak ontstaan en zien mensen ook eerder de voordelen ervan in. Transparantie en duidelijkheid is hierbij van cruciaal belang. 

Ervaring met het veranderproces
Pantheon weet hoe ingrijpend de implementatie van een nieuw systeem is. Onze ervaring gebruiken we graag om jouw medewerkers te helpen bij dit proces. Wij werken volgens een voor beide partijen duidelijke planning. Op basis hiervan is de opleiding ook gepland. De key-users zijn in dit plan zeer belangrijk, zij volgen als eerste de training en zorgen voor een juiste vertaling van de bedrijfsprocessen. 

Goed project- en kwaliteitsmanagement

Persoonlijk advies

Goede software en een zorgeloze implementatie?

Neem contact op