< p>

DienstenProjectleiding

De realisatie van uw bedrijfsdoelstellingen door middel van de implementatie van een ICT-oplossing vereist een goede projectaanpak. Het slagen van een dergelijk project is natuurlijk niet louter gebaseerd op een systeemimplementatie, maar behelst juist de realisatie van uw bedrijfsdoelstellingen. Goede en transparante communicatie, gestandaardiseerde projectaanpak, gecombineerd met een pragmatische kijk op de bedrijfsvoering en deze in lijn brengen met ICT zijn de kenmerken van een goede projectleiding.

Pantheon wil niet alleen uw oplossing goed implementeren, maar ook een lange-termijn-relatie met u opbouwen. Onze klantbegeleider zorgt voor de inhoudelijke aspecten van uw oplossing, terwijl onze projectleider - met nauwe betrokkenheid van uw bedrijfsleiding - zorgt voor een realisatie binnen de afgesproken tijd en binnen het afgesproken budget.