Nieuws van Pantheon Automatisering

Prinsjesdag wijzigingen HR & salaris

Prinsjesdag wijzigingen HR en salaris

De twee belangrijkste aangekondigde wijzigingen uit de Prinsjesdagstukken voor HR en salaris zijn het stijgen van het minimumloon en de reiskostenvergoeding. Pantheon zet de belangrijkste wijzigingen voor HR en salaris op een rijtje:

 

 

1. Verhoging minimum loon

Komende jaren stijgt het wettelijk minimum loon om meer werken lonend te maken ten opzichte van het krijgen van een uitkering. De overheid zorgt naast de gebruikelijke stijging voor een extra toename van 10% per 2023. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de inflatie en de oplopende energierekening.

 

2. Reiskostenvergoeding gaat omhoog

De standaardvergoeding van 19 cent per kilometer is al jaren niet dekkend vanwege stijgende benzinekosten. Per 2023 geldt er een wettelijke reiskostenvergoeding van 21 cent per kilometer. Per 2024 geldt een vergoeding van 22 cent per kilometer.

 

3. Verhoging thuiswerkingvergoeding

De fiscale vrijstelling gaat in 2023 omhoog. Het kabinet heeft hierin onvoldoende rekening gehouden met stijgende gasprijzen in de indexatie van de thuiswerkvergoeding geven experts aan. De fiscale vrijstelling voor 2023 is verhoogd van 2 euro naar 2,13.

 

4. Meer nettoloon

Het consumentenvertrouwen is afgelopen periode sterk gedaald, de troonrede gaf daarin met name aandacht aan de gevolgen van de pandemie en oorlog in Oekraïne. Om de koopkracht verder te stimuleren is 500 miljoen euro uitgetrokken voor de verhoging van de arbeidskorting, waardoor werknemers meer geld overhouden onderaan de streep.

 

5. Ondersteuning mkb

In de Prinsjesdagstukken staan structurele maatregelen om verduurzaming aantrekkelijker te maken voor het mkb. Verduurzaming in het midden- en kleinbedrijf is lang niet altijd interessant vanwege hoge investeringen met een lange terugverdientijd. Er is 600 miljoen euro uitgetrokken om werkgeverslasten te verlagen en investeringen aantrekkelijker te maken. Een lagere Aof-premie voor kleine werkgevers en verhoging en uitbreiding van werkkostenregeling dragen hier onder andere aan bij.

 

6. Werkkostenregeling gaat omhoog

In de jaren van 2023 tot en met 2027 wordt 500 miljoen euro uitgetrokken om de lasten op arbeid voor ondernemers uit het mkb te verlagen. Vanaf 2028 wordt hier structureel 600 miljoen euro voor uitgetrokken.

 

7. Zelfstandigenaftrek

In het Belastingplan staat dat de zelfstandigenaftrek vanaf 2026 versneld afgebouwd wordt. In 2026 gaat dit teruggebracht worden naar 1200 euro en in 2027 naar 900 euro. Dit fiscale voordeel voor zelfstandigen verkleint het verschil tussen hen en werknemers in loondienst.

 

8. 30-procentregeling

Expats kunnen maximaal dertig procent van hun loon onbelast ontvangen. De overheid komt hen zo tegemoet bij de extraterritoriale kosten.

 

 

Pantheon Bedrijfssoftware

Werk sneller en slimmer met Pantheon Bedrijfssoftware


Neem contact op