Onze missie

"Het rendement van onze klanten optimaliseren - een partner zijn die hun business echt begrijpt!"

 

Weblog

Employer branding

employer.jpg

Employer branding wat is dat eigenlijk? Hoe haal je als werkgever de grootste talenten binnen? Maar het allerbelangrijkste; hoe behoud je die? En waarom is employer branding zo belangrijk? In dit artikel gaan we hier verder op in.

Wat is employer branding?
Een goede allesomvattende definitie hanteren de auteurs van het boek: Bouwen aan het Nieuwe Employer Brand. Zij omschrijven het als volgt:

 

“Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie verkrijgen en behouden als werkgever in de mindset van (potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders met als doel het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.”

 

Het doel van employer branding

Het doel van employer branding is de juiste mensen aan te trekken, ze te vinden en te behouden. Niet alleen in jouw belang. Je sluit aan bij wat talentvolle werknemers zoeken: een bedrijf waar zij hun ambities kunnen waarmaken, een werkgever die openstaat voor hun frisse ideeën en een organisatie waarin ze kunnen groeien.

Ondanks dat sommige bedrijven lukraak employer branding toepassen, is het handig om eerst vast te stellen wat je precies wilt bereiken met employer branding. Bij dit onderwerp zijn verschillende afdelingen betrokken. Denk hierbij aan HR/ recruitment, communicatie of directie. Allen hebben verschillende doelstellingen en prioriteiten.

Zo kan HR/ recruitment als doel hebben om talent te werven, maar dat bij communicatie het binden en boeien van de medewerkers op de eerste plaats komt. Pas als bekend is wat de wensen en prioriteiten zijn, kun je nagaan waar de raakvlakken liggen en hoe deze in een strategie samen kunnen komen.

De meeste raakvlakken kunnen samengevat worden als: het werven, maar vooral ook behouden van talent. Dit zou volgens het nieuwe employer brand dan ook het primaire doel moeten zijn van employer branding. Als je talent aan wilt trekken moet je authentiek en onderscheidend zijn ten opzichte van andere werkgevers. Neem dit dus als uitgangspunt. Wat maakt jouw organisatie anders? Wat is de ziel van de organisatie? En waarom ben je er zelf in de eerste plaats gaan werken?

Als je dan na het nodige vooronderzoek bepaald hebt wat het onderscheidend vermogen is en wat dus de boodschap wordt van de employer branding campagne, is het handig om stil te staan bij de planning. Nu stellen de meeste bedrijven doelen die op de middellange termijn ingevuld kunnen worden.

Dat is jammer, want als je talent wil aantrekken én behouden zijn juist doelen op de lange termijn belangrijk. Volgens het nieuwe employer brand heb je minimaal 2 jaar nodig om een campagne op te zetten en uit te voeren, en is het daarnaast belangrijk dat je de strategie blijft toepassen in het bedrijf.

Waarom is employer branding zo belangrijk?
Employer branding is een middel om talent aan te trekken en te behouden. En dat talent is weer van belang om de bedrijfsdoelstellingen te halen. Hoe beter je in staat bent om te laten zien wat je interessant maakt als werkgever, hoe beter je de beste mensen uit de markt kunt halen en hoe minder groot het verloop is van zittende medewerkers. En hoe beter je vervolgens dus als bedrijf kunt functioneren.

Employer branding is niet alleen maar nodig voor bedrijven die in een krappe arbeidsmarkt vissen, maar ook als het aanbod van personeel groot is. Goede employer branding is dus geschikt voor elk type bedrijf.  Het positieve bij-effect van employer branding is dat zittende medewerkers trotser zijn op hun bedrijf en gemotiveerder aan het werk gaan.

Nog een aantal tips voor employer branding:

 • Zorg dat je altijd in beweging blijft
 • Wees mobile ready
 • Schrijf een pakkende vacaturetekst
 • Maak een informatieve recruitmentsite
 • Voeg een video toe van je bedrijf om de sfeer te vangen
 • Be social
 • Gebruik Programmatic Advertising
 • Vergeet het salaris niet
 • Pantheon
 • Profiel
 • 29-06-2021
 • 09:46
 • reacties

Meer informatie

Wil je meer informatie over een specifiek onderwerp of branche-oplossing?

Neem contact op