Onze missie

"Het rendement van onze klanten optimaliseren - een partner zijn die hun business echt begrijpt!"

 

Weblog

In tien stappen naar optimaal magazijnbeheer

magazijn.jpeg

Niet alleen veel ondernemers maar ook ervaren logistiek managers denken nog te vaak dat het met hun magazijn en het beheer daarvan wel goed zit. Terwijl daar, in het magazijn, via het bewust zetten van een paar simpele stappen nog vaak enorme efficiëntieslagen gemaakt kunnen worden. En die verbeteringen tellen ook nog eens dubbel mee: niet alleen kan er optimaal gewerkt worden, er treden ook substantiële kostenbesparingen op.

Wie niet goed nadenkt over zijn magazijninrichting, kan behoorlijk hard geraakt worden. Gebrek aan ruimte en slechte veiligheid kunnen tot onnodige extra handelingen, risico’s èn kosten leiden. Niet zelden zijn er duizenden euro’s gemoeid met de inhaalslagen die dan, achteraf, gemaakt moeten worden. Terwijl ook hier, in het magazijn geldt: regeren is vooruitzien, en: een goed begin is het halve werk.

 

“Wie niet goed nadenkt over zijn magazijninrichting, kan hard geraakt worden.”

 

Stappenplan
Een voorbeeld van zo’n goed begin kan bijvoorbeeld het opstellen, doorlopen en naleven van een stappenplan zijn. Daarvan geven we hier een voorbeeld.

Tien stappen naar optimaal magazijnbeheer:

 • Stap 1: Mensen
  Betrek magazijnmedewerkers en logistieke functionarissen bij het vaststellen van de juiste stappen. Laat ze meepraten, want zij werken er dagelijks en kijken en spreken dus met een praktische blik.
 • Stap 2: Activiteiten
  Stel vast welke activiteiten er precies moeten gebeuren in het proces van inslag, opslag en uitslag.
 • Stap 3: Verkeers- en goederenstromen
  Bepaal welke verkeers- en goederenstromen er door het magazijn lopen. Moeten er wellicht stromen bijkomen? Denk aan stromen van goederen, transportmiddelen, personeel en bezoekers (externen).
 • Stap 4: Volume en bezettingsgraad
  Bepaal hoeveel volume er moet worden opgeslagen en welke bezettingsgraad daarbij reëel is. Producteigenschappen en doorloopsnelheid zijn essentieel. Dit alles gebaseerd op een verkoopverwachting, inclusief scenario’s voor toekomstige groei.
 • Stap 5: Onderzoek technieken voor opslag en arbeidsreductie
  Kijk of er technieken voorhanden zijn waarmee een compactere opslag mogelijk is en/of de benodigde arbeid gereduceerd kan worden.

 

“Laat Magazijnmedewerkers meepraten over het magazijnbeheer!”

 

 • Stap 6: Optimaal Proces
  Zet de verkeers- en goederenstromen (stap 3) per logistieke activiteit naast elkaar en bekijk nog eens de volgorde. Betrek de magazijnmedewerkers hierbij. Leg de verschillende processen naast elkaar en zoek naar mogelijke conflicten of synergie. Optimaliseer het proces.
 • Stap 7: Doorrekenen van de doorstroom
  Inzicht in de benodigde hoeveelheid goederen en de breedte van het assortiment zijn essentieel. Aantal werknemers en hun bewegingen bepalen hoe de stellingen en tussenruimte worden ingericht.
 • Stap 8: Vlekkenplan(-nen)
  De mogelijke indelingen van het magazijn worden mede bepaald door het inzicht dat ontstaat via het uitwerken van mogelijke scenario’s in een of meer ‘vlekkenplannen’.
 • Stap 9: Inrichtingsplan
  Nu kan het inrichtingsplan worden gemaakt, in feite is dat het concreet maken – uitwerken en intekenen - van alles wat in de voorgaande stappen is vastgesteld. Betrek ook hier weer de mensen uit de praktijk bij.
 • Stap 10: ERP systeem met WMS / MLS module
  Een ERP-systeem brengt alle bedrijfsprocessen van een organisatie digitaal in kaart en voegt alle benodigde gegevens samen in een centrale database. Daar worden alle processen samengevoegd en kunnen processen beter worden gepland, samengevoegd en zo veel mogelijk geautomatiseerd met behulp van software. Een ERP-systeem bestaat meestal uit verschillende modules voor de belangrijkste afdelingen en bedrijfsprocessen. Voor magazijnbeheer is dat de module WMS, Warehouse Management Systeem (door Pantheon aangeduid als MLS, Magazijn Locatie Systeem).

 

“Het WMS (Warehouse Management Systeem) zorgt voor het bedrijfsbeheer van magazijnen en distributiecentra.”

 

Voordelen van WMS / MLS
Via ERP wordt het mogelijk om de hele organisatie, inclusief de kritische bedrijfsprocessen op alle afdelingen, te plannen, controleren en te monitoren. Daarbinnen zorgt het WMS (Warehouse Management Systeem) voor het bedrijfsbeheer van magazijnen en distributiecentra. In het WMS kan de volledige interne goederenstroom worden bijgehouden. Dit omvat alle processen rond de ontvangst van goederen, verplaatsing, overdracht, outsourcing en verzending.

De WMS module kan worden gebruikt om exact vast te stellen welk item op welke locatie wordt opgeslagen en op welk moment het moet worden gebruikt. Dit brengt grote voordelen met zich mee:

 1. Kostenbesparingen
  De software kan worden ingezet om precies te plannen wanneer een artikel nodig is in de processtroom. Dit verlaagt de voorraad tot een minimum en maakt geldmiddelen vrij. Er blijven voldoende resources in het magazijn om knelpunten te voorkomen.
 2. Efficiency
  Veel dagelijkse werkzaamheden worden geautomatiseerd. Van het verzamelen van data en informatie tot het maken van records en de berekening van KPI’s. Het magazijn kan op basis van de verzamelde data veel beter worden georganiseerd. Vaak verkochte items kunnen bij elkaar worden gegroepeerd en gesorteerd. De manier van picken kan verkort worden.
 3. Trendanalyse
  Op basis van de verzamelde data kunnen conclusies worden getrokken over verwachte toekomstige trends. Bijvoorbeeld wanneer hogere verkoopcijfers te verwachten zijn als gevolg van seizoenschommelingen en snel daarop te kunnen handelen.

 

“Het dynamische locatiebeheer van Pantheon WMS genereert nóg meer efficiency.”

 

Pantheon Warehouse Management Systeem (WMS) – dynamisch locatiebeheer
Traditioneel kent een Warehouse Management Systeem (WMS) een statisch locatiebeheer: bij statisch locatiebeheer blijft de locatie van een artikel of item altijd toegewezen aan het betreffende artikel. Pantheon voegt daar dynamisch locatiebeheer aan toe: als er geen goederen meer op een locatie liggen, wordt deze locatie vrijgegeven en toegewezen aan een ander artikel. Zo vindt nog een extra efficiencyslag plaats.

Ziedaar het Pantheon Warehouse Management Systeem (WMS)! Het zoeken naar geschikte locaties voor het inruimen van goederen (goederenontvangst en verplaatsingsopdrachten) gebeurt automatisch en volgens instelbare toewijzingsregels. Per artikel en per locatie wordt een ABC-code toegekend.

Casus: papierloos magazijn
Een klant van Pantheon, importeur en groothandel in accessoires, ging met behulp van Pantheon WMS over naar een compleet papierloos magazijn. Er vonden diverse optimalisaties plaats:

 1. De magazijnopdrachten – van inslag tot verzending – worden met mobiele terminals uitgevoerd.
 2. De te scannen objecten (inkomende en uitgaande dozen, verpakkingen, artikelen, inkomende en uitgaande pallets en locaties) zijn allemaal voorzien van een barcode.
 3. De magazijnvoorraad, die per artikel/locatie wordt bijgehouden, wordt direct gemuteerd als een handeling wordt uitgevoerd omdat deze realtime wordt bijgewerkt.
 4. Tijdens het picken worden alle relevante objecten gescand.
 5. Het systeem garandeert dat de juiste artikelen en aantallen van de juiste locaties worden gepickt.
 6. Ook wordt automatisch het gewicht van een colli/zending bepaald en worden alle gegevens die nodig zijn voor SSCC labels en DESADV (electronische pakbon) samengesteld.
 7. De onderneming heeft een enorme efficiency-slag gemaakt door het automatisch inlezen van de pakbonnen (= containerinhoud) van haar leveranciers.
 8. Omdat alle objecten worden gescand zijn de administratieve handelingen in het magazijn verleden tijd.

 

“Ingewikkeld? De specialisten van Pantheon Automatisering helpen je graag bij iedere stap!”

 

Pantheon WMS – de voordelen

 • Flexibele pick-mogelijkheden
 • Overzichtelijke inruimvoorstellen
 • Efficiënte verplaatsingen
 • Proactieve aansturing magazijnmedewerkers
 • Beter gebruik van beschikbare ruimte in het magazijn
 • Minder handelingen met behulp van barcode-scanning

 

---

Heb je interesse in de verschillende mogelijkheden voor het optimaliseren van je magazijnbeheer? Neem dan contact op met een van onze specialisten via 0513 657 357.

 • Pantheon
 • Profiel
 • 05-09-2021
 • 10:43
 • reacties

Meer informatie

Wil je meer informatie over een specifiek onderwerp of branche-oplossing?

Neem contact op