Altijd inbegrepen bij Pantheon HRM

 

Pantheon HRM

Standaard inbegrepen

Pantheon HRM geeft je ondersteuning bij het voeren van een kloppende HR administratie. Iedere versie van de HRM software van Pantheon, ongeacht de modules die je afneemt, is uitgerust met:

ESS en MSS 

Manager en Employee Self Service 

Alle gebruikers; medewerkers, zzp'ers en leidinggevenden hebben zelf toegang tot Pantheon HRM via de app en online. Alle gebruikers hebben inzage in de eigen gegevens, vragen zelf verlof aan, inzicht in de planning of verantwoorden de gewerkte uren (afhankelijk van de gekozen modules). Voor alle rollen in jouw organisatie is een rol in Pantheon HRM beschikbaar. Als HR verantwoordelijke of beheerder bespaar je veel tijd doordat iedereen zijn/haar eigen stuk oppakt.

Workflow management

Workflows

In-, door- en uitstroom

Alle versies van Pantheon HRM zijn uitgerust voor een volledige administratie van de in-, door- en uitstroom van jouw medewerkers. Door de toepassing van wizards (of stappenplannen) voer je gemakkelijk een in dienst, arbeidsduurwijziging of contractverlenging door.
De historische opbouw en behoud van gegevens zorgen voor rapportages die zuiver weergeven wat zich in de gekozen periode heeft afgespeeld. Wil je meer weten over de voordelen van workflow management voor HRM? 


Meer informatie

slimme rollenstructuur

Rechten en rollen

Pantheon HRM kent een slimme rollenstructuur. Zo stel je een leidinggevende in voor een medewerker of een leidinggevende voor een compleet team of afdeling. Kies een leidinggevende voor een afdeling en stel 'Leidinggevende van Afdeling x' in als leidinggevende zodat, wanneer er een nieuwe leidinggevende komt, je niet alles opnieuw hoeft in te stellen. Onze HR software zoekt zelf uit wie dat is of zijn. Bij veranderingen in het medewerkersbestand verandert de structuur vanzelf mee. 

HRM Rechten en rollen

Soorten medewerkers

In Pantheon HRM leg je niet alleen de standaard medewerkers vast maar ook zzp’ers, stagiaires, uitzendkrachten en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Iedereen die voor jouw organisatie werkt kan toegevoegd worden. Afhankelijk van de soort overeenkomst biedt Pantheon HRM passende functionaliteit. Zo hebben externe medewerkers ook een verlofkaart, hoewel ze geen verlof opbouwen. In het verlofoverzicht zie je wanneer medewerkers in verband met verlof afwezig zijn (module Verlof benodigd).

Vastleggen medewerker gegevens

Van alle medewerkers, stagiaires en externen zijn de werk gerelateerde gegevens vast te leggen. Pantheon HRM biedt de velden aan behorend bij de modules die je afneemt zodat je je geen overbodige velden hoeft in te vullen.

Zo leggen we voor de module Verlof de naam en de contractgegevens vast (benodigd voor de verlofopbouw) en voor de module Dossier ook de adres-, partner-, ICE- en screeningsgegevens. Uiteraard zijn deze velden eventueel ook beschikbaar bij de module Verlof.

Acties en signalen

Pantheon HRM heeft een persoonlijke en geïntegreerde actielijst. Verlofaanvragen (module Verlof benodigd) en declaraties die wachten op goedkeuring (module Declaratie benodigd), overeenkomsten die gaan verlopen, verzuimacties vanuit de Wet Poortwachter (module Verzuim benodigd), alle to-do's vind je centraal terug.

Formatie

Pantheon HRM ondersteunt het sturen op formatie. Dit wordt eenvoudig vastgelegd en vergeleken met de contractuele bezetting en de werkelijke bezetting na aftrek van verzuim, onbetaald verlof en zwangerschap (module Verlof en module Verzuim benodigd). Waardevolle functionaliteit voor het managementteam en het directieteam.