< p>

Barts


Met Oculus Suite een papierloos magazijn voor Barts


Barts is importeur/groothandel in winteraccesoires. Vanuit strategisch oogpunt heeft Barts haar logistiek in eigen beheer. Daarom is een geïntegreerd Magazijn Locatie Systeem (MLS) in het nieuwe ERP-systeem erg belangrijk.

Enorme efficiency door scanning
In samenwerking met Barts zijn diverse optimalisaties doorgevoerd. Het resultaat is dat alle activiteiten in het magazijn papierloos worden gedaan. De magazijnopdrachten – van inslag tot verzending – worden met mobiele terminals uitgevoerd. De te scannen objecten (inkomende en uitgaande dozen, verpakkingen, artikelen, inkomende en uitgaande pallets en locaties) zijn allemaal voorzien van een barcode. 

De magazijnvoorraad, die per artikel/locatie wordt bijgehouden, wordt direct gemuteerd als een handeling wordt uitgevoerd omdat deze realtime wordt bijgewerkt.

Tijdens het picken worden alle relevante objecten gescand. Het systeem garandeert dat de juiste artikelen en aantallen van de juiste locaties worden gepickt. Ook wordt automatisch het gewicht van een colli/zending bepaald en worden alle gegevens die nodig zijn voor SSCC labels en DESADV (electronische pakbon) samengesteld.

Barts heeft een enorme efficiency-slag gemaakt door het automatisch inlezen van de pakbonnen (= containerinhoud) van haar leveranciers. Omdat alle objecten worden gescand zijn de administratieve handelingen in het magazijn verleden tijd.

Wilt u meer lezen? Download dan hier de reference case (PDF).